De Stichting

Ontstaan Refilwe Zuid-Afrika

Stichting Refilwe Zuid Afrika (ZA) is in 1991 opgericht door Jean Stewart (verpleegkundige) en Yvonne Jacques (pastoor). Vanuit het christelijke gedachtegoed wilden zij de arme bevolking in Lanseria vertellen over het Woord van God en brachten zij bezoeken aan de sloppenwijken rondom Lanseria. Zij zagen de nood in deze gebieden en zijn in 1991 begonnen met het opzetten van een primaire gezondheidszorgkliniek, waarbij de stichting zich in de loop der jaren ontwikkelde en tevens een school en opvangcentra voor weeskinderen opende. Vanaf 2005 tot heden richt Stichting Refilwe ZA zich door middel van verschillende projecten op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouderen in community van Refilwe en Joe Slovo

Projecten
Stichting Refilwe ZA biedt ondersteuning en zorg door middel van verschillende projecten zoals;

  • Het God Parent Program (pleeggezinnen)
  • Het El Roi Babyhome (babyhuis)
  • De Early Childhood Development Centres & Preschools (crèches en kleuterscholen)
  • De Afterschool Care Centres (huiswerk centra),
  • Recycling program (recycling)
  • De Health Care Clinic (primaire gezondheidszorgkliniek)
  • De Skills Development (ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. werk),
  • De Holidayclub en de Kidsclub (vakantiebijbelclub).

Door middel van deze projecten wordt er op verschillende vlakken ondersteuning geboden en worden de gemeenschappen gestimuleerd om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Ontstaan Refilwe Nederland

Sander en Tamara Brouwer hebben in 2013 Stichting Refilwe NL opgericht. Zij werden geraakt door de verhalen van hun Amerikaanse vriendin die woonachtig is op de compound van Stichting Refilwe NL. Dit zorgde ervoor dat zij steeds meer betrokken raakten en uiteindelijk besloten om een bezoek aan de stichting in Zuid Afrika te brengen. Tijdens dit bezoek heeft Sander samen met zijn schoonvader Kees de projecten van Stichting Refilwe ZA bezocht om te zien hoe de stichting te werk gaat en waar ze hulp bij nodig hebben. Zij waren onder de indruk van de wijze waarop Stichting Refilwe ZA op vele verschillende gebieden hulp biedt. Dit indrukwekkende bezoek heeft het enthousiasme en de passie om ondersteuning en hulp te bieden aangewakkerd. Dit heeft er dan ook toe geleid dat Stichting Refilwe NL is opgericht om de goede werken van Stichting Refilwe ZA te kunnen ondersteunen. Vanaf 2013 tot op heden heeft Stichting Refilwe NL zich ontwikkeld, waarbij een vast bestuur en een grote groep vrijwilligers zich met liefde voor de kinderen, jongeren en oudere in Zuid Afrika inzetten.

Visie

Onze visie sluit aan bij de visie van Stichting Refilwe Zuid Afrika (ZA), namelijk vanuit de liefde van God ondersteuning en zorg bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen in de omgeving van Lanseria Zuid Afrika. Om op deze wijze bij de dragen aan het doorbreken van armoede en de gemeenschap te stimuleren om zelfredzaam te worden op zowel religieus, sociaal, emotioneel en materieel vlak.

Doel Refilwe Nederland

Om ervoor te zorgen dat Stichting Refilwe Zuid Afrika deze projecten kan
blijven realiseren, probeert Stichting Refilwe Nederland door middel van acties geld in te zamelen om financiële steun mogelijk te maken. Daarnaast gaan er jaarlijks vrijwilligers naar Zuid Afrika om een helpende hand te bieden.

Toekomst

Natuurlijk heeft Stichting Refilwe NL ook toekomstdromen. Eén daarvan is het realiseren van een vaste financiële ondersteuning door middel van ‘Vrienden van Refilwe’. Daarnaast hopen wij in de toekomst elk jaar met meerdere vrijwilligers naar Zuid Afrika te gaan om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Tevens hopen wij een container met benodigdheden voor de verschillende projecten richting Zuid Afrika te verschepen.

– Want Ik weet welke plannen Ik voor je heb. Plannen van vrede en geluk, om je een hoopvolle toekomst te geven – Jeremia 29:11

Refilwe folder