ANBI

ANBI : Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting Refilwe is sinds oktober 2013 door de Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dit houdt in dat geen schenkingsrecht of of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. De bijdrage komt volledig aan ons ter beschikking.De overheid vraagt dat tenminste het volgende over onze stichting op onze site beschikbaar is, op deze pagina kunt u deze informatie vinden of linken wij naar een ander deel van onze site waar de informatie beschikbaar is.  

 • De naam: Stichting Refilwe
 • RSIN (Rechtpersonen Samenwerkingsverbanden informatienummer)
  • KVK: 58113843
  • RSIN: 852880133
 • Contactgegevens:
 • 038-2304423 / 06-41858901
  • www.refilwe.nl
  • info@refilwe.nl
 • Bestuurssamenstelling
  • Tamara Brouwer (Secretaris)
  • Sander Brouwer (Voorzitter)
  • Bart van Lente (Penningmeester)
  • Alexander Roetman
  • Roelien Roetman
  • Sarah Kruider
  • Maaike Jongsma
  • Laura Post
  • Gerhald Visscher
 • Beleidsplan: Nader in te vullen
 • Beloningsbeleid: In de statuten van onze stichting staat het volgende: De stichting mag geen uikeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.
 • Doelstelling: De stichting heeft tendoel: het verlenen van hulp, zulks in de meest brede zin van het woord, aan mensen of instellingen in Zuid-Afrika, waaronder met name is begrepen het weeshuis “Refilwe” en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
 • Verslagen van uitgeoefende activiteiten: In het eerste kwartaal van 2014 zal de eesrte nieuwsbrief gepubliceerd worden op deze site. Vanaf dan zal er per kwartaal een nieuwsbrief gepubliceerd worden op deze site.
 • Financiële verantwoording: Refilwe is opgericht in 2013, vanaf 1 januari 2014 gaat het eerste boekjaar in als Stichting. Dit boekjaar loopt tot 31 december.

Jaarrekening 2017 Refilwe

 

Jaarrekening 2016 Refilwe